14: 21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 # Chương 14: Chủ nghĩa thế tục

21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 # Chương 14: Chủ nghĩa thế tục

“Những câu hỏi bạn không thể trả lời thường tốt hơn cho bạn nhiều so với những câu trả lời mà bạn không thể đặt câu hỏi.”

– YUVAL NOAH HARARI

Giải pháp thay thế cho việc xây dựng một xã hội dựa trên Thiên Chúa là xây dựng một xã hội dựa trên chủ nghĩa thế tục. Harari lưu ý rằng chúng ta phải nhớ nền tảng của quy tắc thế tục:

Sự thật

Lòng trắc ẩn

Bình đẳng

Tự do

Lòng can đảm

Trách nhiệm

Cho đến nay, điều quan trọng nhất trong những đặc điểm này là sự thật. Harari tin rằng thực tế xã hội là lý tưởng mà chúng ta nên hướng tới. Thực tế xã hội được xây dựng dựa trên sự cam kết với khoa học hiện đại hơn là đức tin. Một khi khám phá ra những thành tựu khoa học, chúng ta cũng phải trân trọng trách nhiệm của những phát hiện này. Đừng công nhận những phát hiện khoa học này là của những đấng bảo vệ thần thánh mà thay vào đó hãy xem chúng là kết quả của kiến thức và lòng từ bi của con người.

Việc áp dụng cách tiếp cận thế tục này sẽ thách thức ý tưởng cầu nguyện một cách mù quáng cho sự thay đổi. Thay vì hy vọng vào sự thay đổi, xã hội có thể chủ động tạo ra những thay đổi tích cực.

book keeping

Liên kếtTrước: << 15: 21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 # Chương 15: Ngu dốtSau: 13: 21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 # Chương 13: Chúa >>
Đây là phần 8 / 22 trong series "21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21"