12: 21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 # Chương 12: Khiêm nhường

21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 # Chương 12: Khiêm nhường

Ngay cả loài vượn cũng phát triển xu hướng giúp đỡ người nghèo, người thiếu thốn và mồ côi hàng triệu năm trước khi Kinh thánh hướng dẫn người Israel cổ đại làm điều tương tự.

Liên kếtTrước: << 13: 21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 # Chương 13: ChúaSau: 11: 21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 # Chương 11: Chiến tranh >>
Đây là phần 10 / 22 trong series "21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21"