11: 21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 # Chương 11: Chiến tranh

21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 # Chương 11: Chiến tranh

Ngày nay công nghệ thông tin và công nghệ sinh học còn quan trọng hơn công nghiệp nặng khi nói tới chiến tranh.

Ngày nay tài sản kinh tế chính bao gồm tri thức kỹ thuật và thể chế hơn là cánh đồng lúa mì, mỏ vàng hay thậm chí mỏ dầu và bạn không thể chinh phục được tri thức thông qua chiến tranh.

book lovers

Liên kếtTrước: << 12: 21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 # Chương 12: Khiêm nhườngSau: 10: 21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 # Chương 10: Chủ nghĩa khủng bố >>
Đây là phần 11 / 22 trong series "21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21"