Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 8. Đội đặc nhiệm SEAL số 6

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 1. Tiếp cận và tiêu diệt.

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 2. Mỗi phát súng, một tên địch?

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 3. Tuổi thơ khốn khó

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 4. Chiếc tàu ngầm Nga và người anh hùng mặt xanh

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 5. Ngày duy nhất dễ thở là ngày hôm qua

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 6. Đội SEAL số 2

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 7. Bão táp sa mạc

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 8. Đội đặc nhiệm SEAL số 6

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 9. Thêm một lần khổ luyện

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 10. Ngôi nhà bí mật của CIA – cuộc săn lùng Aidid

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 11. Lùng bắt quân sư của Aidid

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 12. Sứ mệnh do thám Mogadishu

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 13. Trận chiến ở Mogadishu

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 14. Đứng dậy từ những mất mát

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 15. Sứ mệnh bảo vệ đại sứ Mỹ tại Philippin

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 16. Trở về cuộc sống đời thường

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 17. Chữa bệnh cứu người

Liên kếtTrước: Sau: Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 1. Tiếp cận và tiêu diệt. >>
Đây là phần [part not set] / 17 trong series "Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa"