11: [s33e11] Lược Sử Vạn Vật : Phần 3. Thời đại mới :: 10. Khai thác chì

[s33e11] Lược Sử Vạn Vật : Phần 3. Thời đại mới :: 10. Khai thác chì

Phần I – Lạc trong vũ trụ

1. Vũ trụ

2. Hệ mặt trời

3. Vũ trụ của Evans

Phần II – Kích cỡ trái đất

4. Kích cỡ của vạn vật

5. Người phá đá

6. Khoa học trong những chiếc răng và xương hàm

7. Vật chất cơ bản

Phần III – Thời đại mới

8. Vũ trụ của Einstein

9. Nguyên tử phi thường

10. Khai thác chì

11. Hạt Quark của Muster Mark

12. Trái đất chuyển động

======
Jared Diamond – Loài Tinh Tinh Thứ Ba
======

SGP2020 Podcast

Spotify: https://open.spotify.com/show/5ZUiifjgm4ofuyWPiXe5G4

Telegram : https://t.me/s/SGP2020Podcast

Twitter: https://twitter.com/SGP2020Podcast

Liên kếtTrước: Sau: 13: [s33e13] Lược Sử Vạn Vật : Phần 3. Thời đại mới :: 12. Trái đất chuyển động >>
Đây là phần [part not set] / 31 trong series "Lược Sử Vạn Vật"