10: [s33e10] Lược Sử Vạn Vật : Phần 3. Thời đại mới :: 9. Nguyên tử phi thường

[s33e10] Lược Sử Vạn Vật : Phần 3. Thời đại mới :: 9. Nguyên tử phi thường

Phần I – Lạc trong vũ trụ

1. Vũ trụ

2. Hệ mặt trời

3. Vũ trụ của Evans

Phần II – Kích cỡ trái đất

4. Kích cỡ của vạn vật

5. Người phá đá

6. Khoa học trong những chiếc răng và xương hàm

7. Vật chất cơ bản

Phần III – Thời đại mới

8. Vũ trụ của Einstein

9. Nguyên tử phi thường

10. Khai thác chì

11. Hạt Quark của Muster Mark

12. Trái đất chuyển động

=====
SGP2020 Podcast

Liên kếtTrước: Sau:
Đây là phần [part not set] / 31 trong series "Lược Sử Vạn Vật"