7: [s33e07] Lược Sử Vạn Vật : Phần 2. Kích cỡ trái đất :: 6. Khoa học trong những chiếc răng và xương hàm

Lược Sử Vạn Vật Phần II – Kích cỡ trái đất

4. Kích cỡ của vạn vật

5. Người phá đá

6. Khoa học trong những chiếc răng và xương hàm

7. Vật chất cơ bản
Julian Assange

Liên kếtTrước: Sau:
Đây là phần [part not set] / 31 trong series "Lược Sử Vạn Vật"