3: [s32e03] Jared Diamond – Loài Tinh Tinh Thứ Ba : Phần I : Chương 2

[s32e03] Jared Diamond – Loài Tinh Tinh Thứ Ba : Phần I : Chương 2
BƯỚC NHẢY VỌT VĨ ĐẠI.

Trong suốt nhiều triệu năm về trước, kể từ khi loài người bắt đầu rẽ nhánh khỏi nhóm động vật nhân hình, chúng ta vẫn không có gì đáng tuyên dương hơn tinh tinh trong cách tạo lập cuộc sống. Vào thời điểm cách đây tới 40.000 năm về trước, Tây Âu còn là vùng đất của người Neanderthal, một nhóm người tiền sử mà ở đó, các dạng nghệ thuật và tiến bộ sơ khai vẫn chưa hề xuất hiện. Sau đó, một biến đổi lớn đã nhanh chóng xảy ra, con người với đặc điểm giải phẫu giống người hiện đại đã xuất hiện tại châu Âu, cùng với nghệ thuật, nhạc cụ, phương tiện chiếu sáng, thương mại và sự tiến bộ. Chỉ trong một thời gian ngắn, người Neanderthal đã hoàn toàn biến mất.

Liên kếtTrước: Sau:
Đây là phần [part not set] / 12 trong series "Loài Tinh Tinh Thứ Ba - Jared Diamond"