[s32e01] Jared Diamond – Loài Tinh Tinh Thứ Ba : Mở Đầu

Rõ ràng con người không giống như các động vật khác. Nhưng cũng hiển nhiên chúng ta là một loài thú lớn nếu xét trên những đặc điểm chi tiết nhất về giải phẫu và phân tử. Mâu thuẫn này là đặc tính kỳ diệu nhất của con người. Điều đó cũng chẳng có gì lạ, nhưng chúng ta vẫn khó lòng hiểu được nó sẽ tiếp tục thế nào và mang ý nghĩa gì.


Liên kếtTrước: Sau:
Đây là phần [part not set] / 12 trong series "Loài Tinh Tinh Thứ Ba - Jared Diamond"