2: [s32e02] Jared Diamond – Loài Tinh Tinh Thứ Ba : Phần I : Chương 1

Phần I: Chỉ Là Một Loài Thú Lớn Khác.

Chương 1 : Truyền Thuyết Về Ba Loài Tinh Tinh.
Liên kếtTrước: Sau:
Đây là phần [part not set] / 12 trong series "Loài Tinh Tinh Thứ Ba - Jared Diamond"