16: [s31e16] Jared Diamond : Sụp đổ : Phần 3 :: Chương 15

[s31e16] Jared Diamond : Sụp đổ : Phần 3 :: Chương 15
CÁC DOANH NGHIỆP LỚN VÀ MÔI TRƯỜNG: .

ĐIỀU KIỆN KHÁC NHAU, HẬU QUẢ KHÁC NHAU .

– Khai thác tài nguyên.

– Hai mỏ dầu.

– Động cơ của những công ty dầu lửa.

– Hoạt động khai thác khoáng sản rắn.

– Động cơ của các công ty khai thác mỏ.

– Những khác biệt của các công ty khai thác mỏ.

– Ngành khai thác gỗ .

– Hội đồng Quản trị Rừng thế giới.

– Ngành hải sản.

– Kinh doanh và công chúng.


Liên kếtTrước: Sau:
Đây là phần [part not set] / 18 trong series "Sụp đổ - Jared Diamond"