2: [s31e02] Jared Diamond : Sụp đổ : Phần 1 :: Chương 1

PHẦN I. MONTANA HIỆN ĐẠI.

CHƯƠNG 1 : DƯỚI TRỜI MONTANA BAO LA .

– Chuyện của Stan Falkow.

– Montana và tôi.

– Lý do bắt đầu với Montana?.

– Lịch sử kinh tế Montana.

– Khai mỏ.

– Rừng.

– Đất đai.

– Nước.

– Các loài sinh vật bản địa và ngoại lai.

– Những nhìn nhận khác nhau.

– Quan điểm về các quy định pháp luật.

– Chuyện của Rick Laible.

– Chuyện của Chip Pigman.

– Chuyện của Tim Huls.

– Chuyện của John Cook.

– Montana, hình mẫu của thế giới.

by pt wiki

Liên kếtTrước: Sau:
Đây là phần [part not set] / 18 trong series "Sụp đổ - Jared Diamond"