[s30e61] Lê Uyên Phương # 70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam

Bài nhạc đầu tay “Buồn đến bao giờ” được ông sáng tác năm 1960 tại Pleiku.[2]