64: [s30e64] Ngô Thụy Miên # 70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam

Năm 1963, ông bắt đầu viết nhạc. Tình khúc đầu tiên mà ông sáng tác là bài “Chiều nay không có em” hoàn tất vào tháng 2 năm 1965, được giới sinh viên học sinh lúc bấy giờ hưởng ứng rất nồng nhiệt.[2]