63: [s30e63] Ngô Thụy Miên # 70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam

Ngô Quang Bình (sinh ngày 26 tháng 9 năm 1948), nghệ danh là Ngô Thụy Miên, là một nhạc sĩ thành danh tại Sài Gòn (Việt Nam) từ trước năm 1975, hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ.[1]