62: [s30e62] Vũ Thành An # 70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam

Vũ Thành An (sinh ngày 20 tháng 4 năm 1943) [1] là một trong những nhạc sĩ nổi bật của miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975. Các “Bài không tên” là những tác phẩm nổi tiếng của ông. Hiện nay, ông là một phó tế của Giáo hội Công giáo Rôma, đã ngừng sáng tác nhạc tình ca mà chỉ sáng tác thánh ca.