55: [s30e55] Trầm Tử Thiêng # 70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam

Năm 2007, Trung tâm Asia thực hiện chương trình Asia 54: Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ / Bước Chân Việt Nam để vinh danh ông cùng nhạc sĩ Trúc Hồ.[1]