53: [s30e53] Phạm Thế Mỹ # 70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam

Phạm Thế Mỹ (15 tháng 11 năm 1930 (có tài liệu là 1932) – 16 tháng 1 năm 2009) là một nhạc sĩ người Việt Nam. Ông có nhiều sáng tác nhạc vàng được nhiều người yêu thích.[1]