39: [s30e39] Khánh Băng # 70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam

Khánh Băng (1935–2005) là một nhạc công, nhạc sĩ người Việt Nam. Ông là tác giả của nhiều ca khúc được yêu thích, trong đó nổi tiếng nhất là bài Sầu đông.

  • Sầu đông
  • Nếu một ngày
  • Vườn tao ngộ