15: [s30e15] Văn Giảng – Châu Kỳ # 70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam

Văn Giảng (12 tháng 5 năm 1924 – 9 tháng 5 năm 2013) là nhạc sĩ Việt Nam có sáng tác thuộc nhiều thể loại. Các bút danh khác của ông là Thông Đạt, Nguyên Thông, Nguyên Đàm & Tiến Tài, Anh Phương & Nguyên Diệu.

  • Ai về sông Tương
  • Hoa cài mái tóc
  • Có thế thôi

Châu Kỳ (5 tháng 11 năm 1923 – 6 tháng 1 năm 2008) là nhạc sĩ nhạc vàng thành danh từ trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Ông còn có bút danh khác là Anh Châu.

  • Con đường xưa em đi
  • Đón xuân này nhớ xuân xưa
  • Đừng nói xa nhau
  • Giọt lệ đài trang