9: [s30e09] Phạm Duy Nhượng, Lê Hoàng Long, Tu Mi, Võ Đức Phấn # 70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam

Lê Hoàng Long sinh năm 1930 tại Sơn Tây. Ông từng học violon với thầy Lã Hữu Quỳnh, thầy Lương Ngọc Châu và học hòa âm với giáo sư Tạ Phước. Từ năm 1950, Lê Hoàng Long học tại Trường âm nhạc Việt Bắc ở Tuyên Quang do nhạc sĩ Văn Cao làm hiệu trưởng, nhạc sĩ Tô Vũ là giáo sư hòa âm. Năm 1954, Lê Hoàng Long di cư vào Sài Gòn, sau đó chuyển về Huế. Ở Huế được hai năm ông lại quay lại tiếp tục sống ở Sài Gòn. Ông là một nhà phê bình âm nhạc, đã từng có một số bài viết về những nhạc sĩ tiền chiến, trong đó đã được xuất bản 2 quyển : Nhạc sĩ danh tiếng hiện đại và Chuyện tình các nhạc sĩ tiền chiến. Riêng cuốn sách Nhạc sĩ danh tiếng hiện đại, ông đã chỉ ra một số sai sót và khuyết điểm của một số nhạc sĩ đương thời, gây phản ứng trong dư luận vào thời điểm đó.

Phạm Duy Nhượng, Lê Hoàng Long, Tu Mi, Võ Đức Phấn