3: [s30e03] Văn Cao # 70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam

Văn Cao (tên đầy đủ là Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1923 – mất ngày 10 tháng 7 năm 1995) là một nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thơ . Ông là tác giả của ca khúc Tiến quân ca, quốc ca chính thức của nước Việt Nam,đồng thời ông cũng là một trong những nhạc sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của nền Tân nhạc Việt Nam. Ông được giới chuyên môn và công chúng yêu nhạc đánh giá một cách rộng rãi là một trong ba nhạc sĩ nổi bật nhất của nền âm nhạc hiện đại Việt Nam trong thế kỷ XX, cùng với Phạm Duy và Trịnh Công Sơn.

70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 – 2000)

Trích từ SBS Radio (Úc Châu) do Hoài Nam biên soạn.