2: [s30e02] 1940 Lê Thương # 70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam

Lê Thương (1914–1996) là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất cho thời kỳ tiền chiến của tân nhạc Việt Nam. Ông là tác giả của bộ ba ca khúc Hòn vọng phu bất hủ.

Hoàng Quý (1920 – 1946), nhạc sĩ tiền chiến nổi tiếng, là một trong những gương mặt tiên phong của tân nhạc Việt Nam. Ông là tác giả của nhạc phẩm Cô láng giềng bất hủ.
70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 – 2000)

Trích từ SBS Radio (Úc Châu) do Hoài Nam biên soạn.