1: [s30e01] 1930 Nguyễn Văn Tuyên, Đặng Thế Phong # 70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam

Nguyễn Văn Tuyên (1909-2009) là một nhạc sĩ người Việt Nam. Ông được coi là người khai sinh ra nền tân nhạc Việt Nam, nghệ sĩ đầu tiên sáng tác và trình diễn Tân nhạc trước công chúng.

Đặng Thế Phong (14 tháng 4 năm 1918 – 2 tháng 8 năm 1942) là nhạc sĩ thuộc thế hệ tiên phong của tân nhạc Việt Nam, một trong những gương mặt tiêu biểu nhất cho giai đoạn âm nhạc tiền chiến. Ông mất năm 24 tuổi và chỉ để lại ba nhạc phẩm: Đêm thu, Con thuyền không bến và Giọt mưa thu.

70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 – 2000)

Trích từ SBS Radio (Úc Châu) do Hoài Nam biên soạn.