1: [Tóm tắt sách] Kẻ lãng du trong thời đại số: Làm sao để tập trung trong thời đại xao nhãng.

Chúng ta nên cảm thấy thoải mái hơn với sự lơ đãng, và thay vì cự tuyệt nó, hãy chấp nhận nó.

“Vào những thời điểm khó khăn, khi việc sáng tác rơi vào bế tắc, đọc sách thôi thì không đủ, thành ra nghiên cứu ngữ pháp và những cuốn từ điển lại là môt cách hay để giết thời gian,” nhà thơ Elizabeth Barrett viết, năm 1839. Đã có những ngày như thế. Trong thời nay thì Browning vẫn đúng về điều này, dĩ nhiên là vậy, thử hỏi bất kì người nào hay tra Wikipedia hay Urban Dictionary thì rõ. Điều cô ấy viết nghe có vẻ lỗi thời đơn giản bởi vì những người đang sống trong thế kỉ hiện đại như chúng ta luôn có thừa cách để phân tán tư tưởng. Ví dụ như đánh máy, tra Google, hay lái xe, phân tâm giờ trở thành một kĩ năng mà tất cả chúng ta đều là chuyên gia.