9: Tâm Lý Học Tội Phạm # Chương 7. Tình Dục Vì Mục Tiêu Chinh Phục Và Xây Dựng Bản Thân

MỤC LỤC

• LỜI GIỚI THIỆU

• MỞ ĐẦU

o LOẠI BỎ RÀO CẢN VỚI HOẠT ĐỘNG NẮM BẮT TƯ DUY TỘI PHẠM

1. THẤT BẠI TRONG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỘI PHẠM

o Môi trường không gây ra tội phạm

o Vai trò của yếu tố sinh học với tội phạm

2. CHA MẸ KHÔNG HỀ BIẾN CON CÁI THÀNH TỘI PHẠM

o Con cái chối bỏ cha mẹ

3. ÁP LỰC TỪ BẠN BÈ

o Không có lời bào chữa nào cho tội phạm

• 4. TRƯỜNG HỌC LÀ ĐỊA NGỤC

o Học sinh quậy phá bỏ học

o Học tập giảm sút

o Học sinh ngoan

• 5. CÔNG VIỆC VÀ TỘI PHẠM

• 6. CUỘC SỐNG LÀ CON ĐƯỜNG MỘT CHIỀU – CON ĐƯỜNG CỦA TÔI

o Lối suy nghĩ và tính cách tội phạm

o Larry

o Trevor

o Sai lầm trong tư duy

• 7. TÌNH DỤC VÌ MỤC TIÊU CHINH PHỤC VÀ XÂY DỰNG BẢN THÂN

o Thị dâm

o Phô dâm

o Hiếp dâm

o Bóc lột tình dục trong mối quan hệ giữa những người trưởng thành

o Hoạt động tình dục với con riêng

o Ái nhi

o Nội dung khiêu dâm trẻ em

• 8. CƠN GIẬN DỮ BỪNG LÊN THÀNH CƠN THỊNH NỘ

o Gary

o Lenny

o Wally

o Lucy

o Một số hạn chế trong hành vi kiểm soát tức giận