Nguyễn Ngọc Tư # Đảo # Đường về Xẻo Đắng

Chợ Vàm Nước Chảy đang ở trước mặt. Đây về nhà chừng non tiếng đồng hồ ngồi tàu cao tốc, nhưng trên chiếc xuồng máy Koler nghẹt mũi ho gà này năm chục cây số dằng dặc.

Biến mất ở Thư Viên

Xác bụi

Trong mùa mặt rụng

Đảo

Áo đỏ bắt đèn

Bâng quơ khói nắng

Sổ lồng

Coi tay vào sáng mưa

Đánh mất cô dâu

Đường về Xẻo Đắng

Mưa qua trảng gió

Chụp ảnh gia đình

Vị của lời câm

Lưu lạc

Củi mục trôi về

Đi bụi

Tro tàn rực rỡ