Herbert P. Bix # Nhật Hoàng Hirohito Và Công Cuộc Kiến Thiết Nước Nhật Hiện Đại # Hirohito And The Making Of Modern Japan

Herbert Bix là Tiến sĩ sử học Đại học Harvard. Thành viên sáng lập Ủy ban học thuật Á châu. Ông nghiên cứu lịch sử Nhật Bản và giảng dạy tại Đại học Hitotsubashi Tokyo.

Tác phẩm của ông đã giành giải Pulitzer. Giai đoạn lịch sử cận đại của Nhật Bản gắn liền với cuộc đời của Nhật Hoàng Hirohito. Gần 90 năm hào hùng, sóng gió và tủi nhục, nhưng người dân vẫn kiên trì, chịu đựng và vượt qua để xây dựng một nước Nhật giàu có, hùng mạnh như một điều kỳ diệu của thời hiện đại.

Fastelavensbolle med krem, syltetøy og melisdryss. Boller til fastelavn ble tradisjonelt spist for å feite seg opp, gjerne nettopp på feitetirsdag, før den kristne fasten startet på askeonsdag. I dag er fastelavnsboller like gjerne knyttet til fastelavnssøndagen.

Fetetirsdag (feitetirsdag eller feittirsdag, også kalt grautatirsdag og hvitetirsdag) er dagen før fastetiden begynner. Fetetirsdag er tirsdagen etter fastelavnssøndag og blåmandag og dagen før askeonsdag. Datoen for fetetirsdag varierer mellom 3. februar og 9. mars ut fra når påsken faller.