Mark Kurlansky # Cá Tuyết # Cod

Cá tuyết ghi lại sự tăng và giảm của số lượng loài cá này trong tự nhiên. Là loại hàng hóa chủ yếu ở thị trường châu Âu trong suốt công cuộc khám phá thế giới mới, cá tuyết gây ra những xung đột quốc gia và đang đứng trên bờ tuyệt chủng vì sự đánh bắt quá đà.

Cá tuyết, nguồn tài nguyên quý giá đồng thời là nguyên nhân của những cuộc xung đột, đã thay đổi lịch sử. Tuy nhiên, chính con người đã đưa nguồn tài nguyên dồi dào này đến bờ tuyệt chủng. Vì vậy, chúng ta cần học tập Iceland trong việc rút kinh nghiệm từ lỗi lầm trong quá khứ và có biện pháp kịp thời để nâng cao nhận thức và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.