Penny Le Couteur & Jay Burreson # Chiếc Nút Áo Của Napoleon # Napoleon’s Button

Một trong những lý do chính dẫn đến thất bại của đội quân Napoleon xâm lược nước Nga tháng 12 năm 1812 chính là những chiếc nút áo được làm bằng thiếc của binh sĩ. Napoleon đã không ngờ được thiếc lại biến thành bột vụn ở nhiệt độ dưới -30°C, nhiệt độ bình thường của Nga vào mùa đông. Do đó, vì phải chịu lạnh, đội quân bất diệt ngày càng suy yếu và thất bại thảm hại. Lời giải thích ấy cho thấy mức độ mà những vật dụng và tính chất của chúng có thể ảnh hưởng tới chúng ta. Trong quyển sách này, tác giả đề cập đến 17 phân tử hóa học trong tự nhiên và nêu lên lí do làm sao mà những thứ nhỏ bé ấy có thể thay đổi lịch sử nhân loại.