Marcus Aurelius # Suy Ngẫm # Meditations

Suy ngẫm là một tác phẩm Triết học kinh điển của vị hoàng đế La Mã cổ đại, Marcus Aurelius. Cuốn sách khẳng định con người phải sống theo trật tự đã có của vũ trụ và phải làm chủ bản thân để lúc nào cũng được thanh thản.

Marcus Aurelius Antonius lên nắm quyền trị vì từ năm 161 đến khi ông mất vào năm 180. Ông được mệnh danh là vị Hoàng đế vĩ đại nhất của Đế quốc La Mã, đồng thời cũng là một nhà hiền triết kiệt xuất.