Alana Muller # Cà Phê Sáng – Bữa Trưa – Cà Phê Chiều # Coffee Lunch Coffee (2012)

Alana Muller # Cà Phê Sáng – Bữa Trưa – Cà Phê Chiều # Coffee Lunch Coffee (2012)

Cà Phê Sáng – Bữa Trưa – Cà Phê Chiều (2012) là một số hướng dẫn thiết thực giúp mở rộng mối quan hệ. Bằng cách sử dụng kinh nghiệm cá nhân và chuyên môn của mình, cùng với các mẹo và bài tập, tác giả Alana Muller đã làm rõ các cách thức phát triển kỹ năng giao thiệp và xây dựng mối quan hệ lâu dài, để giúp chúng ta trong cuộc sống cá nhân và lĩnh vực chuyên môn. Đây là một điều cần phải có cho bất cứ ai muốn thành công một cách chuyên nghiệp.