Hal Elrod # Buổi Sáng Diệu Kì # The Miracle Morning

Trong cuốn sách Buổi sáng diệu kì, tác giả Hal Elrod giải thích những kĩ thuật đã giúp ông vượt qua dư chấn của một vụ tai nạn xe nguy hiểm chết người. Elrod nhận ra rằng chìa khóa mang lại một cuộc sống thành công và viên mãn chính là việc dành thời gian để cải thiện bản thân mỗi ngày. Ông vạch ra sáu bước cơ bản mỗi người có thể thực hành mỗi buổi sáng để bắt đầu ngày mới cũng như bắt đầu một cuộc sống thành công.