[Blog Post] Tản mạn về tính khiêm cung và khoa học

GS Nguyen Van Tuan https://nguyenvantuan.info/
Đối với nhiều bạn trẻ ngày nay, có lẽ họ chưa nghĩ tới tính khiêm cung, nhưng đó là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của các bạn trong tương lai. Tôi nghĩ mình đang ở trong một giai đoạn trong sự nghiệp khoa học có thể chia sẻ vài bài học về sự khiêm cung và thành công trong khoa học cùng các bạn. Tựu trung lại, tôi thấy có 5 điểm có thể chú ý: biết trên biết dưới, biết mình đang ở đâu, biết sự hạn chế của mình, biết mình sẽ sai, và biết tính chuyên nghiệp là gì.

Previous Next