20: Top 35 cuốn sách hay nên đọc ít nhất một lần trong đời do Business Insider giới thiệu lại từ Reddit.

Top 35 cuốn sách hay nên đọc ít nhất một lần trong đời do Business Insider giới thiệu lại từ Reddit.

1. Zen and the Art of Motorcycle Maintenance (Tác giả Robert M. Pirsig).

2. Watership Down – Đồi Thỏ (Tác giả Richard Adams) Watership Down.

3. The Last Lecture – Bài giảng cuối cùng (Tác giả Randy Pausch & Jeffrey Zaslow) Randy Pausch.

4. A Short History of Nearly Everything – Lược sử vạn vật (Tác giả Bill Bryson).

5. Man’s Search for Meaning – Đi tìm lẽ sống (Tác giả Viktor Frankl) Xuất bản năm 1946.

6. The Forever War (Tác giả Joe Haldeman).

7. Cosmos – Vũ trụ (Tác giả Carl Sagan).

8. Bartleby The Scrivener: A Story of Wall-Street (Tác giả Herman Melville).

9. Maus: A Survivor’s Tale (Tác giả Art Spiegelman).

10. For Whom the Bell Tolls – Chuông nguyện hồn ai (Tác giả Ernest Hemingway).

11. Kafka on the Shore – Kafka bên bờ biển (Tác giả Haruki Murakami).

12. The Little Prince – Hoàng tử bé (Tác giả Antoine de Saint-Exupéry).

13. The Road – Cha và con (Tác giả Cormac McCarthy).

14. One Hundred Years of Solitude- Trăm năm cô đơn (Tác giả Gabriel Garcia Marquez).

15. East of Eden- Phía Đông vườn Địa đàng (Tác giả John Steinbeck).

16. How to Win Friends and Influence People – Đắc nhân tâm (Tác giả Dale Carnegie).

17. Crime and Punishment – Tội ác và trừng phạt (Tác giả Fyodor Dostoyevsky).

18. The Brothers Karamazov – Anh em nhà Karamazov (Tác giả Fyodor Dostoyevsky).

19. The Stranger – Người xa lạ (Tác giả Albert Camus).

20. Dune – Xứ cát (Tác giả Frank Herbert).

21. The Handmaid’s Tale – Chuyện người tùy nữ (Tác giả Margaret Atwood).

22. Anne of Green Gables – Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh (Tác giả L.M. Montgomery).

23. Fahrenheit 451 – 451 độ F (Tác giả Ray Bradbury).

24. The Giving Tree – Cây táo yêu thương (Tác giả Shel Silverstein).

25. To Kill A Mockingbird – Giết con chim nhại (Tác giả Harper Lee).

26. Animal Farm – Chuyện ở nông trại (Tác giả George Orwell).

27. All Quiet on the Western Front – Phía Tây không có gì lạ (Tác giả Erich Maria Remarque).

28. The Count of Monte Cristo – Bá tước Monte Cristo (Tác giả Alexandre Dumas).

29. Do Androids Dream of Electric Sheep? (Tác giả Philip K. Dick).

30. Catch-22 (Tác giả Joseph Heller).

31. Five (Tác giả Kurt Vonnegut).

32. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy ( Tác giả Douglas Adams).

33. Brave New World (Tác giả Aldous Huxley).

34. Flowers for Algernon – Hoa trên mộ Algernon (Tác giả Daniel Keyes).

35. 1984 (Tác giả George Orwell).