11: [Tóm tắt sách] Nghệ thuật tư duy rành mạch # Rolf Dobelli

1: Cuốn sách này có ích gì cho tôi? Khoa học về sự phi lý mỗi ngày

2: Chúng ta phóng đại một cách có hệ thống những khả năng của mình trong rất nhiều lĩnh vực cuộc sống

3: Ta có thể kiểm soát và dự đoán được ít thứ hơn mình tưởng

4: Ta thường nghe lời đám đông và ta sẽ tuân phục số đông để không bị bỏ rơi

5: Ta bóp méo thông tin để nó phù hợp với niềm tin và quan điểm của mình

6: Ta xác định giá trị của một thứ dựa trên số lượng hiện còn và so sánh nó với những đồ khác

7: Chúng ta thường xao lòng bởi những thứ thú vị

8: Chúng ta quyết định dựa trên cảm xúc nhiều hơn chúng ta tưởng

Lời kết