6: [Tóm tắt sách] Nghĩ ngược lại và làm khác đi # Paul Arden

1. Tầm cao của những thứ không hợp thời

2. Tưởng tượng

3. Thà tiếc nuối những việc ðã làm còn hơn hối tiếc việc chưa từng làm

4. Quyết định quyết định quyết định

5. Cái nôi của tính liều lĩnh

6. Mọi người đều cần một trong những điều sau

7. Mọi người đều cần một trong những điều sau

8. Quan điểm của bạn là gì? Chẳng có quan điểm nào là đúng

9. Quan điểm của bạn là gì? Chẳng có quan điểm nào là đúng

10. Thế nào là một ý tưởng hay? Và thế nào là một ý tưởng tồi?

11. Không phải lúc nào có nhiều ý tưởng cũng tốt

12. Đánh cắp

13. Hãy tiến bước