5: [Tóm tắt sách] Kinh tế học hài hước # Steven D. Levitt và Stephen J. Dubner

1. Sự khích lệ có thể ảnh hưởng tới túi tiền, lòng tự hào, và lương tâm của bạn

2. Sự khích lệ là một thứ phụ thuộc vào bối cảnh: những thứ hiệu quả vào ngày nắng chưa chắc đã hoạt động vào ngày mưa

3. Các chuyên gia có thể tận dụng lợi thế về kiến thức để khai thác những người không có chuyên môn nhằm kiếm lời

4. Chuyên gia có thể sử dụng sự sợ hãi và lo lắng để lừa những người không có chuyên môn

5. Internet đã thực sự làm giảm đi lợi thế thông tin của chuyên gia

6. Khi những người bán hàng không cung cấp thông tin hợp lí, khách hàng thường trừng phạt họ bằng việc giả định ra điều tồi tệ nhất

7. Mọi người thường hay lo lắng vô lý về những rủi ro khi thì quá hiển hiện, lúc thì quá xa vời đối với họ

8. Chúng ta thường giả định sai lầm rằng chỉ bởi vì hai thứ xảy ra cùng một lúc, thì việc này là nguyên nhân gây ra việc còn lại

9. Khi lí giải cho mối quan hệ nhân quả, chúng ta có xu hướng sử dụng những nguyên nhân hiển hiện ngay trước mắt mà bỏ qua những nguyên nhân sâu xa

Lời kết