4: [Tóm tắt sách] Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục # Robert Cialdini

1. Dùng “phím tắt” để quyết định có thể là thứ chống lại chính chúng ta

2. Con người có một nhu cầu áp đảo là đền đáp lại ân huệ

3. Từ chối-sau đó-rút lui là một chiến thuật khéo léo vì nó bao gồm cả quy tắc cho-và-nhận cũng như nguyên tắc tương phản.

4. Khi cơ hội trở nên khan hiếm, chúng ta càng muốn sở hữu chúng nhiều hơn

5. Cái gì càng cấm thì con người lại càng mong muốn có được

6. Chúng ta gần như bị ám ảnh với việc lời nói và hành động của mình phải nhất quán với nhau

7. Những quyết định để đấu tranh cho một điều gì đó tạo ra sự thay đổi bên trong

8. Chúng ta tìm kiếm bằng chứng xã hội khi không chắc chắn về điều gì đó

9. Việc quan sát những người giống mình có thể ảnh hưởng rất lớn đến lựa chọn của chúng ta

10. Chúng ta chơi với những người chúng ta thích, vì một vài người rất dễ dàng khiến ta yêu quý họ

11. Mọi người không những dễ bị ảnh hưởng bởi những người có thẩm quyền mà còn bởi những biểu tượng đơn giản đại diện cho thẩm quyền