3: [Tóm tắt sách] Lời nói dối vĩ đại của não # Kelly McGonigal

1: Cuốn sách này có ích gì cho tôi: khám phá cách sử dụng ý chí của mình tốt hơn để đạt được mục tiêu

2: Ý chí gồm ba thành tố: Tôi sẽ, Tôi sẽ không và Tôi muốn

3: Thiền giúp gia tăng sự tỉnh giác và tránh sự sao lãng – gia tăng khả năng tự kiểm soát

4: Ý chí là 1 bản năng sinh học có thể bảo vệ chúng ta khỏi những mối nguy hại trong dài hạn

5: Ý chí giống như cơ bắp – nó có thể được rèn luyện nhưng cũng rất dễ cạn kiệt

6: Đừng chiều chuộng mình ở hiện tại bởi vì bạn đã hoàn thành công việc tốt trong quá khứ.

6: Đừng chiều chuộng mình ở hiện tại bởi vì bạn đã hoàn thành công việc tốt trong quá khứ.

7: Khi hệ thống trao thưởng của não bạn chiếm quyền kiểm soát, bạn gần như sẽ không thể chống lại sự cám dỗ.

8: Khi quá tập trung vào giây phút hiện tại, ta đưa ra những quyết định dài hạn sai lầm

9: Cố gắng bơ các ham muốn thực tế còn làm chúng mạnh hơn

10: Sức mạnh ý chí có tính lan truyền: Tác động của môi trường xã hội.

11: Tổng kết