2: [Tóm tắt sách] Sự thật bi hài về thế giới kinh doanh # Guy Kawasaki

Guy Kawasaki/ Sự thật bi hài về thế giới kinh doanh:

1. Sự thật về khởi nghiệp

2. Sự thật về gây dựng vốn

3. Sự thật về lập kế hoạch và thực hiện

4. Sự thật về sáng tạo

5. Sự thật về Marketing

6. Sự thật về bán hàng và thuyết phục

7. Sự thật về truyền thông

8. Sự thật về đánh lừa

9. Sự thật về cạnh tranh

10. Sự thật về tuyển dụng và sa thải

11. Sự thật về việc làm

12. Sự thật về làm điều thiện

Lời kết

Danh mục
1. Nhảy moomwalk cùng Einstein

2. Sự thật bi hài về thế giới kinh doanh