1: [Tóm tắt sách] Nhảy moonwalk cùng Einstein

Nhảy moonwalk cùng Einstein.

Tóm tắt

Một: Dung lượng bộ nhớ của chúng ta là không cố định: chúng ta có thể luyện tập để ghi nhớ được nhiều hơn

Hai: Thay đổi cách lưu trữ thông tin trong bộ não có thể giúp bạn ghi nhớ nhiều hơn

Ba: Chúng ta ghi nhớ một cách vô thức

Bốn: Ghi nhớ là một kỹ năng quan trọng trong thế giới cổ đại

Năm: Sự ghi nhớ đã trở nên kém quan trọng khi xuất hiện ngành in ấn xuất bản

Sáu: Trường học không dạy những kỹ thuật ghi nhớ đúng, mặc dù điều đó có thể nâng cao việc học của học sinh

Bảy: Nếu bạn muốn nhớ tên người khác dễ hơn, hãy chuyển tên của họ thành những hình ảnh sống động

Tám: Sử dụng hình ảnh hay cảm xúc để ghi nhớ những văn bản dài

Chín: Để ghi nhớ các thứ, hãy đặt chúng vào một căn phòng trong cung điện bộ nhớ của bạn.

Lời kết
Danh mục:

1. Nhảy moomwalk cùng Einstein

2. Sự thật bi hài về thế giới kinh doanh