#Việt Nam sử lược: Tựa

Việt Nam Sử Lược – Trần Trọng Kim
Tác phẩm này là cuốn sách lịch sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ, hệ thống lại toàn bộ lịch sử nước Việt (cho đến thời Pháp thuộc). Nó là cuốn sách sử Việt đầu tiên thoát khỏi truyền thống viết sử theo lối biên niên, cương mục, ngôn từ khó hiểu của sách sử Việt thời phong kiến, nên được giới bình dân đón nhận do ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, do biên soạn trong thời gian quá ngắn, lại chỉ do một mình Trần Trọng Kim biên soạn nên sách cũng có nhiều chi tiết sai sót, gây hiểu lầm cho người đọc; về sau tác giả đã 2 lần hiệu đính lại nhưng vẫn còn rất nhiều sai sót (phần lớn người đọc cuốn sách này là dân thường, chỉ có kiến thức sơ lược về lịch sử nên không nhận ra những lỗi sai đó, có một dạo cuốn sách còn từng được dùng làm sách giáo khoa nên đã dẫn đến nhiều hiểu lầm về lịch sử trong người dân). Mặt khác, sách viết vào thời Pháp thuộc nên chịu sự khống chế của thực dân Pháp, Trần Trọng Kim lại là người có tư tưởng phong kiến bảo hoàng cực đoan, do vậy sách có nhiều đánh giá sai hoặc thiếu khách quan về các nhân vật, sự kiện, triều đại.


Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược Quyển 1 : Nước Việt Nam

1: Phần 1 # Chương 1: Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Phần 1 : Thượng Cổ Thời Đại : Chương 1. Họ Hồng-Bàng. Họ Hồng-Bàng (2879-258 trước Tây Lịch)

2: Phần 1 # Chương 2 : Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược Phần 1 : Thượng Cổ Thời Đại Chương 2 Nhà Thục (257 – 207 trước Tây lịch)

3: Phần 1 # Chương 3 : Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược Phần 1 : Chương 3 : Xã Hội Nước Tàu Về Đời Tam Đại Và Đời Nhà Tần.

4: Phần 1 # Chương 4: Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược: Phần 1 : Thượng Cổ Thời Đại Chương 4 Nhà Triệu (năm 207 đến năm 111 trước Tây lịch).

1: Phần 2 # Chương 1 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược Phần 2 : Bắc Thuộc Thời Đại : Chương 1 Bắc Thuộc Lần Thứ 1

2: Phần 2 # Chương 2 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Phần 2 : Bắc Thuộc Thời Đại Chương 2 TRƯNG VƯƠNG

3: Phần 2 # Chương 3 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Phần 2 : Bắc Thuộc Thời Đại : Chương 3 Bắc Thuộc Lần Thứ 2

4: Phần 2 # Chương 4 :Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược Phần 2 : Bắc Thuộc Thời Đại : Chương 4 Nhà Tiền Lý

5: Phần 2 # Chương 5 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược Phần 2 : Bắc Thuộc Thời Đại : Chương 5 : Bắc Thuộc Lần Thứ Ba

6: Phần 2 # Chương 6: Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Phần 2 : Bắc-Thuộc Thời-Đại : Chương 6 Kết Quả Của Thời Bắc Thuộc.

1: Phần 3 # Chương 1 :Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Phần 3 : Tự Chủ Thời Đại (Thời Kỳ Thống Nhất) : Chương 1 : NHÀ NGÔ (năm 939 đến năm 965).